Historie

Tajemství názvu Jiráskova stezka

V kronice města Městec Králové najdeme záznam z roku 1930, kde se můžeme dočíst, že Jiráskova stezka je skutečně pojmenována po slavném českém spisovateli, Aloisi Jiráskovi (mimo jiné čestném občanu Městce Králové): „Dále sděluje starosta, že Okrašlovací jednota v Městci Králové zřídila cestu od Koupadel po Průhoně do lesa a že ten chodník na paměť velikého Mistra pojmenovala Jiráskovou stezkou.“

Historické snímky

Snímek z leteckého snímkování z roku 1954 (Národní archiv leteckých měřických snímků) – Bílecká cesta byla tehdy širší než dnešní ulice Mládeže a lemovala ji až k lesu téměř stovka vzrostlých stromů, respektive jednalo se o stezku pro pěší podél stromů a cestu pro povozy vedle ní.

Bílecká cesta vedla dále Kanovnickým lesem až téměř ke Krčskému rybníku (měřila celkem něco málo přes 2 km). Nazývala se podle nepatrné kóty 214,2 m n. m. – Bílek –, kterou od jihu z poloviny obcházela. Tato terénní vlna posloužila jako součást hráze v dobách, kdy ještě existoval Bílecký rybník coby součást Štítarské rybniční soustavy. Ta zanikla s potřebou orné půdy a následná víceméně násilná kolektivizace v dalších změnách pokračovala. Jak patrno, další – spíše negativní – změny pokračují dodnes (přesahování půdních bloků přes hranice katastrálních parcel, oborávání mezí...).