Projekt obnovy

O CO ŽE NÁM TO VLASTNĚ JDE?

Projekt „Naše Jiráskova stezka“ zahrnuje několik etap, které vedou ke zvelebení a revitalizaci Jiráskovy stezky, včetně citlivého umístění vhodných prvků.

Projekt je zpracován a průběžně doplňován (aktuální projekt naleznete níže na stránce). Plán spočívá v revitalizaci místa, doplnění prvků mobiliáře (odpadkový koš, lavičky), dále prvků edukativních (informační tabule) a interaktivních a komunitních (bylinkový záhon, hmyzí hotely atd.). Definitivní verze a podoba se bude odvíjet mimo jiné od financí, které se podaří shromáždit. Zásadní podíl zatím představuje příspěvek České spořitelny, dále je to sbírka dobrovolných dárců na transparentní účet, na kterém bude částka Českou spořitelnou zdvojnásobena, a ukázalo se, že jsou i další zdroje, např. zájem o adopci stromů a tím i finanční podpora na jejich pořízení daleko přesahuje původní odhady.

Projekt nepředstavuje žádnou finanční zátěž pro majitele pozemku, kterým je město. Město je samozřejmě o projektu od počátku informováno, prozatím však projekt nepodpořilo ani jasným stanoviskem.

Zájem a chuť komunity a energie vytvořená okolo akce je natolik velká, že věříme v jeho úspěch, jimž bude příjemné místo na pomezí přírody a města, které budou občané města rádi navštěvovat a aktivně využívat.

Děkujeme všem za podporu a spoluúčast, která má různé podoby. Od spoluúčasti na brigádách po přispění nápadem či „jen“ sdílením informací o akci s přáteli a známými. Ačkoli to tak navenek nemusí vypadat, peníze nejsou to nejdůležitější – bez chuti, energie a času všech, kteří se na akci podíleli a podílejí, by projekt zůstal jen textem na papíře a peníze jen číslem na výpisu z účtu.

Návrh projektu „Naše Jiráskova stezka“ předložený Radě města Městec Králové v červenci 2019

Naše Jiráskova stezka.pdf